خانه » پشتیبانی تکنیکی

پشتیبانی تکنیکی
به تمامی مشتری خود در سراسر دنیا قول می دهیم که با دل و جان خدمات پس فروش را تامین می کنیم. هرچه زودتر به نیاز و در خواست مشتریهای خود جواب خواهیم داد.

انواع پشتیبانی ما
1. پشتیبانی تکنیکی
2. در صورتی که با هر مشکل مواجه شوید، می توانید به ما ایمیل بفرستید. ما در میان دو روز کار جواب به شما می دهیم.
3. آموزش
به عنوان یک شرکت تولیدکننده تخصصی پرینتر، ما خوشحالیم به مشتریهای و کارمندان آنها آمورش می دهیم تا آنها در این ماشینها خوب کار کنند.
4. فراهم قطعات یدکی و لوازم جانبی
شما می توانید به طور آسان از سیستم خدمات پس فروش ما قطعات یدکی و لوازم جانبی را به دست بیاورید. در عین حال ما سرویس تعمیر و اپلود نرم افزار را نیز فراهم می کنیم.

مراحل سرویس ما
1. مشکلات غیر تکنیکی به نمایندگان فروش در شرکت ما می فرستد و آنها برای شما حا و فصل کنند.
2. مشکلات تکنیکی به بخش تکنیکی بین المللی شرکت تحویل می شود و متخصصان آنجا یا با ایمیل یا با تلفن به شما جواب می دهند.
3. در صورتی که مشکلات از طریق ایمیل و تلفن حل نشود، ما مهندس را به شرکتتان می فرستیم تا به شما کمک کند.

پرینتر جوهر افشان